TANSSILAJIT

Valssi

Valssi on nimitys tietynlaiselle 3/4-tahtiselle musiikille ja siihen tanssittavalle tanssille. Pääpaino on yleensä tahdin ensimmäisellä iskulla. Tyypillisimmillään valssissa pyöritään täysi käännös kahdella tahdilla eli kuudella askelella.

Valssi on vanhin nykyisin tanssittavista seuratansseista. Valssityylit voidaan karkeasti jakaa tempon mukaan (nopeammasta hitaampaan) Wienervalssiin, nopeaan lavavalssiin ja hitaaseen (englantilaiseen) valssiin. Yleensä valssia tanssitaan suljetussa otteessa, mutta wieninvalssissa ja hitaassa valssissa voidaan tehdä myös kuvioita, joissa ote aukeaa.

Fusku

Fusku on Jiven yksinkertaistettu versio, jota tanssitaan Jiveä huomattavasti nopeampaan musiikkiin. Fuskussa sananmukaisesti fuskataan, eli jiven vaihtoaskelta ei tehdä. Yksinkertaisten askeltensa ansiosta Fusku - toiselta nimeltään Lava-Jive - sopiikin kaikkien tanssittavaksi ja on yksi yleisimmistä lavoilla tanssittavista lajeista. Fusku on ns. avoimen otteen tanssi, jossa pari tanssii enimmäkseen noin käsivarrenmitan etäisyydellä toisistaan.   

Bugg

Bugg on Ruotsista meille rantautunut rock'n'swing-tanssi. Kotimaassaan tanssi on erittäin suosittu, ja helpon perusaskeleensa myötä se on saanut suosiota myös suomalaisilla tanssilavoilla. Bugg myös sopii hyvin monenlaiseen musiikkiin. 

Buggia voidaan tanssia ja sitä opetetaan monella tyylillä. Perinteisin tapa on tanssia paikallaan ja pyörien. 90-luvulla tanssin eteneminen alkoi olla toivottavaa, jolloin syntyi liikkuva Bugg. Buggia tanssitaan nelijakoiseen, suhteellisen nopeaan musiikkiin. Tähän ns. kädenalitanssiin kuuluvat sekä miehen että naisen monet pyörähdykset ja kädenalikuviot, jotka ovat samanlaisia kuin jivessä ja fuskussa. 

Humppa

Lavojen kestosuosikki, Humppa, on tanssina kehittynyt viime vuosisadan puolivälissä, kun muusikot kehittivät nopeamman tavan soittaa foksia ja loivat siihen erilaisen poljennon. Suomalaisen siitä tekee erityisesti askelten sovittaminen paritanssiin - muualla maailmassa eloisia humppasäveliä tanssitaan erillään.
Humpasta on olemassa useita eri versioita, jotka sekoittuvat tanssilattialla usein suloiseksi sekoitukseksi: Perinteinen vaihtoaskeleeseen pohjautuva Humppa, kävelyyn perustuva Kävelyhumppa, Kuviohumppa jossa etenevän kävelyaskelluksen aikana tehdään erilaisia tanssikuvioita sekä Humppafoksi eli ”Nilkku”, jossa tanssipari etenee Foksin kaltaisilla perusaskelilla.

Foksi

Foksi on maamme lavojen ehkä yleisin perustanssi. Nykyisen foksimme historia juontaa 1950-luvulle, jolloin silloiset tanssikoulut päättivät kehittää Foxtrotista helpomman muodon tanssipaikoilla käytettäväksi. Foksista onkin tullut eräänlainen yleistanssi - sen perusaskel (hidas-hidas-nopea-nopea) on tanssiharrastuksen vasta-aloittaneelle ensiapupaketti, jolla selviää lähes kaikesta tanssilavoilla soitettavasta musiikista.

Foksia voidaan tanssia hyvin monenlaiseen musiikkiin. Rytmi voi olla melkein mitä tahansa, kunhan se on parijakoista. Foksissa mies ohjaa pariaan vastapäivään salia kiertäen, katse kiertosuunnassa. Tanssiotetta kutsutaan suljetuksi otteeksi.

Tango

Tango on peräisin 1900-luvun alun Argentiinasta. Se on tanssina hyvin monimuotoinen suljettu tanssi. Meillä Suomessa tanssitaan pääasiassa nk. suomalaista Tangoa, joka askelrytmitykseltään muistuttaa Foksia, mutta on loivaliikkeinen ja juoheva.

Tangolle tyypillistä ovat pysähdykset ja taivutukset, jopa vauhdikaskin jatkuvalla kävelyaskelluksella etenevä kuviointi, joka sisältää käännöksiä molempiin suuntiin. Perusaskelten rytmitys on hidas-hidas-nopea-nopea jossa viimeinen askel on edellisen vierelle, tai ohi, jos käytetään ns. jatkuvaa kävelyaskelta.

Rumba (Bolero)

Rumbaa opetetaan tanssittavaksi latinalaisvaikutteiseen Bolero-nimiseen tanssirytmiin - siitä tämän lajin kokonimi. Boleroa/Rumbaa kutsutaan “rakkauden tanssiksi”. Rumbaan kuuluu tanssiparin katsekontaktin säilyminen ja viekoittelevat liikeradat.  Kiusoittelun ja vetäytymisen elementit ovat voimakkaasti läsnä tässä latautuneessa tanssissa, jota pidetään latinalaisista tansseista sensuelleimpana.

Rumban askelrytmi on erikoinen: tahdin voimakkaimmalla osalla eli ykkösiskulla ei oteta askelta, vaan tällä kohtaa tanssissa on hidas painon ja vartalon siirto. Olennaista tanssissa ei kuitenkaan ole niinkään jalkojen, vaan vartalon liike.

Cha Cha

Cha Cha on 4-jakoiseen musiikkiin tanssittava, alunperin Mambosta kehittynyt, latinalainen tanssi. Cha Cha on yleisimpiä lavoilla tanssittavia lattareitaCha Chassa tehdään runsaasti Jivestä tuttuja kädenalituskuvioita, mutta perusaskel on hyvin erilainen.  

Jive

Jive kehittyi 1930-luvun loppupuolella suosituksi tulleesta Lindy Hopista, jota tanssittiin swing-musiikin tahtiin. Suomeen Jive saapui 1945, ja se saavutti heti suuren suosion. 

Jive on vauhdikasta ja sen liikkeet teräviä. Tyypillistä Jivelle on napakat potkut ja nopeat askellukset, mutta Rock’n Rollin korkeita nostoja ja heittoja siihen ei kuulu. Jiven tanssijalta vaaditaan sitä ketterämpiä jalkoja mitä nopeampaan musiikkiin sitä tanssitaan.

Salsa

Parisalsa on hauska ja menevä kuubalainen tanssi, jossa lantion ja ylävartalon rentous yhdistyy hallittuun vartalonkäyttöön. Salsassa tanssijat eivät liiku lattialla kovin paljoa - tanssi perustuu sen sijaan erilaisiin paikanvaihto- ja kädenalituskuvioihin samaan tapaan kuin valtaosa Rock 'n' Swing -tansseista.